Categorieën
Nieuws

Update: De uitnodiging

Dordt Inclusief streeft ernaar zo transparant mogelijk te communiceren met haar sympathisanten en de pers. Daarom zullen er vanaf nu, na iedere concrete verandering, blogs gepubliceerd worden, waarin wij iedereen op de hoogte houden.

Op zondagavond 21 juni 2020 diende Dordt Inclusief haar burgerinitiatief in. (Deze kun je via de homepage nog steeds ondertekenen. Hoewel ondersteuningsverklaringen niet meer nodig zijn, illustreren ze wel het draagvlak.) Op maandag 22 juni rond 13.00 uur kreeg Dordt Inclusief de mededeling dat ons burgerinitiatief niet behandeld zou worden, omdat onze aanvraag buiten de bevoegdheid van de raad zou zijn.

Via AD De Dordtenaar vernam Dordt Inclusief op 23 juni 2020 dat Stichting Intocht Sinterklaas (hierna te noemen ‘SIS’) de komende tijd in gesprek zal gaan met zowel intochtcomités die al afscheid hebben genomen van zwarte piet in traditionele vorm, als comités die dat nog niet hebben gedaan. Ook schrijft de krant namens de voorzitter van SIS in gesprek te willen met een vertegenwoordiging van Dordt Inclusief: “En dat vinden we best spannend.”

Dordt Inclusief heeft als motto het diplomatieke pad te willen bewandelen, met uitnodigend karakter en oog op de toekomst. Daarom hebben wij besloten wat spanning weg te nemen en proactief alle betrokken partijen uit te nodigen voor een constructief gesprek. Op woensdag 24 juni 2020 ontvingen de gemeente Dordrecht, SIS en RADAR dan ook de uitnodiging tot een dergelijke dialoog:

Beste gemeente Dordrecht, SIS, RADAR,

Om ook in Dordrecht een inclusief Sinterklaasfeest te organiseren, is veranderen én samenwerking nodig. Dordt Inclusief heeft voldoende ondersteuningsverklaringen geïncasseerd om het burgerinitiatief in te dienen dat pleit voor een modernisering van het sinterklaasfeest.

Met enige verbazing hebben wij vernomen dat de burgemeester aangeeft dat het initiatief van Dordt Inclusief (zie bijlage) niet onder de bevoegdheden van de raad valt. Het bevreemdt ons dat de aan SIS verstrekte subsidie gepaard gaat met onbevoegdheid, maar wij blijven liever uit deze procedurele discussie.

Wat ons efficiënter lijkt, is het gesprek aan te gaan met vertegenwoordigers van verschillende partijen, om zo ouderwets te ‘polderen’ en nader tot elkaar komen. In een debat dat heftig gepolariseerd is, lijkt het ons verstandig aanvankelijk de dialoog buiten de pers om te laten plaatsvinden, maar met een aanwezige notulist om erna transparantie naar de burger te waarborgen.

Dordt Inclusief nodigt daarom, graag op korte termijn, SIS, RADAR en de gemeente Dordrecht uit om in gesprek te gaan over de toekomst van piet en een mooi, inclusief Sinterklaasfeest voor Dordrecht.

In afwachting van uw reacties,

Met vriendelijke groet,

Dordt Inclusief

Vanzelfsprekend houdt Dordt Inclusief de inwoners van Dordrecht op de hoogte van relevante ontwikkelingen.