Categorieën
Nieuws

Theatershow over de blote billen van raadsleden

Voor het indienen van een stadsbreed burgerinitiatief zijn in Dordrecht 300 handtekeningen nodig. Het werven van deze ondersteuningsverklaringen behoefde wat publiciteit, waardoor het initiatief in wording sommige gemeenteraadsleden niet ontging. Aanvankelijk wilde Dordt Inclusief vooral dat de raad zich zou uitspreken over het traditionele uiterlijk van zwarte piet: verandering zou een mooie bijkomstigheid zijn. Op Twitter volgden al snel – nog voor het indienen van ons initiatief – uitspraken van raadsleden als: “Ik ben er zelf nog niet uit of ik het aan de raad vind om hier uitsluitsel over te geven.”*

Toen Dordt Inclusief op 24 juni 2020 van de burgemeester een afwijzing ontving, bevreemdde ons dat. Burgemeester Kolff schrijft: “De gemeenteraad gaat niet over de invulling van evenementen in de stad, hoe u en/of de gemeenteraad het ook oneens kunnen zijn met deze invulling.” Dat snappen we. Dordt Inclusief begrijpt volledig dat onze burgervader geen noodzaak ziet in overheidsbemoeienis omtrent de verjaardag van Henk en Ingrid uit een willekeurige buurt in Dordrecht. Het significante verschil tussen de kringverjaardag van Henk en Ingrid en de Sinterklaasintocht in Dordrecht is dat het laatste evenement voor 5.000 euro** gesubsidieerd wordt door belastinggeld en er een vergunning aan verstrekt wordt.

Naar bovengenoemde redenering van de gemeente zou Dordt Inclusief dus een royale subsidieaanvraag kunnen doen voor een jaarlijkse, gratis theatershow waarin burgers door een microfoon grappen maken over de blote billen van alle gemeenteraadsleden. Zij gaan immers niet over de invulling.*** Schijnbaar ook niet wanneer er gemeenschapsgeld aan te pas komt.

Subsidie of niet, verantwoordelijkheid of niet; op 1 juli 2020 komt er een duidelijk geluid uit de Tweede Kamer. Minister-president Mark Rutte opent de inleiding van zijn betoog tijdens het debat over institutioneel racisme in Nederland met heldere woorden: “Dat betekent dat we het gesprek moeten voeren voor meer kennis en begrip en dat het een gesprek moet zijn dat op alle plekken van de samenleving moet plaatsvinden. Niet alleen hier in Den Haag, maar ook in […] de gemeentehuizen.”

Ook het uiterlijk van zwarte piet komt in dit debat aan bod, als fenomeen door institutioneel racisme. We zijn ons bewust dat veel voorstanders van zwarte piet niet racistisch willen zijn en zwarte piet ook niet als kwetsend ervaren. Daarom hopen wij dat de gemeenteraad van Dordrecht, die het gesprek hierover tot nu toe heeft uitbesteed aan burger en het intochtcomité, het nu met beide handen aangrijpt. Dordt Inclusief gaat er vanuit dat uitspraak van Mark Rutte genoeg is om de raad hierover te horen. En wanneer dat niet gebeurt op grond van een burgerinitiatief, laat het dan zijn omdat de minister-president hen uitnodigt.

Het complete debat is terug te kijken via de website van de Tweede Kamer.

Hartelijke groet,

Dordt Inclusief

*@irene_koene, 17-06-2020
**bedrag gebaseerd op cijfers uit het subsidieregister
***We moeten u teleurstellen, hoe amusant dit concept ook klinkt: vooralsnog kiest Dordt Inclusief voor een diplomatieke handelswijze waarbinnen dit soort evenementen niet passen.