Categorieën
Nieuws

Onze visie op de enquête van het intochtcomité

“Why is ending racism a debate?” – Darcy Bourne, 18 jaar oud

Op maandag 29 juni 2020 lanceerde Stichting Intocht Sinterklaas (hierna te noemen ‘SIS’) een enquête om onderzoek te doen naar de mogelijke toekomst van het uiterlijk van zwarte piet.

Binnen de enquête is te kiezen voor vier opties: zwarte piet in traditionele vorm, roetveegpiet, geen pieten en het ‘ik kan me vinden in verandering, maar niet geforceerd’. De keuzemogelijkheden worden gevisualiseerd door foto’s.

De enquête werd allereerst gepubliceerd op de Facebookpagina van SIS, waaronder ook een kritisch tegengeluid ontstond. Volgens sommigen zou de vraagstelling van de enquête te sturend zijn richting behoud van zwarte piet in traditionele vorm. Uitingen van kritiek werden door SIS verwijderd.

Dordt Inclusief kan zich vinden in de kritiek. Om verzekerd te zijn van een betrouwbare uitslag is deze enquête aan de korte, sturende kant. Ook ontbreekt het aan achtergrondvariabelen*, antwoordschalen en neutrale, niet-sturende inleidingstekst. Daarnaast is de enquête meermaal in te vullen met meerdere e-mailadressen en door inwoners van andere steden dan Dordrecht. Een meer emotioneel argument tegen de betrouwbaarheid van de uitslag, kwam uit onze achterban: een tegengeluid laten horen bij een niet-onafhankelijke partij, voelt kwetsbaar wanneer het e-mailadres noodzakelijk is deze ‘impopulaire mening’ te delen. Dit is in strijd met de validiteit van het onderzoek.

Inmiddels is de enquête enkele tientallen gedeeld. Ook binnen kringen die graag een moderne, niet stereotyperende oplossing voor zwarte piet vinden. Ondanks ons groeiende bereik, deelt Dordt Inclusief de enquête echter niet. Daarvoor de volgende motivatie:

  • Op 15 juni 2020 publiceerde EenVandaag de uitslagen van een landelijke enquête over het uiterlijk van zwarte piet. 53% van de ondervraagden zagen zwarte piet graag van uiterlijk veranderen. Dat betekent betogers voor de stereotyperende karikatuur tot de minderheid behoren. Dordt Inclusief vindt peilingen vanuit Facebookpagina’s (niches), zoals nu met de enquête van SIS gebeurt, vloeken met de reproduceerbaarheid van betrouwbare onderzoek.
  • Dordt Inclusief betreurt enquêtes als fenomeen/instrument binnen het anti-racismedebat of de sociologische dialoog. Zwarte piet is een voorbeeld van (onbewuste) onderdrukking: collectief verdriet wordt onderschat en/of miskent. Door deze onderdrukking te benaderen met een openbare peiling, houdt men het systeem van (onbewuste) onderdrukking in stand. Een enquête, een referendum, een voxpop: ogenschijnlijke paradepaardjes van de democratie, maar in feite niet meer dan de stokpaardjes van de heersende meerderheid. Zou u een put dempen waar slechts 53% van de mensen invalt?

Dordt Inclusief staat voor een diplomatieke, constructieve route naar een moderne en empathische oplossing. Wij gaan er vanuit dat SIS deze enquête vanuit welwillendheid en democratisch oogpunt gelanceerd heeft. We vinden het jammer geen bijdrage te hebben kunnen leveren aan een genuanceerde formulering van de onderzoeksvraag en keuzemogelijkheden. Wij vragen de gemeenteraad van Dordrecht dan ook deze enquête niet als instrument toe te passen in bijvoorbeeld debatten en subsidieaanvragen.

Ieder individu dat zich prettig voelt bij zich uitspreken tegen zwarte piet als stereotyperende karikatuur middels deze enquête, draagt – ondanks de betrouwbaarheid van het onderzoek – vanzelfsprekend diens steentje bij aan verandering. Doe vooral wat goed voelt.

Hartelijke groet,

Dordt Inclusief

*Lees meer over de voorwaarden van een betrouwbare enquête: https://www.studiemeesters.nl/scriptie/perfecte-enquetes/