Categorieën
Nieuws

Goed nieuws

Het doet Dordt Inclusief deugd dat er tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2020 de motie ‘Dordrecht, een stad waar je ertoe doet’ is ingediend. De motie – hier in te zien –  verzoekt fracties deel te nemen aan een raadsbrede werkgroep met als thema diversiteit en inclusiviteit in Dordrecht.

Dordt Inclusief heeft de motie hoopvol gelezen. Wij verwachten dat Dordrecht er met elkaar uit zal komen.