Categorieën
Nieuws

Theatershow over de blote billen van raadsleden

Voor het indienen van een stadsbreed burgerinitiatief zijn in Dordrecht 300 handtekeningen nodig. Het werven van deze ondersteuningsverklaringen behoefde wat publiciteit, waardoor het initiatief in wording sommige gemeenteraadsleden niet ontging. Aanvankelijk wilde Dordt Inclusief vooral dat de raad zich zou uitspreken over het traditionele uiterlijk van zwarte piet: verandering zou een mooie bijkomstigheid zijn. Op Twitter volgden al snel – nog voor het indienen van ons initiatief – uitspraken van raadsleden als: “Ik ben er zelf nog niet uit of ik het aan de raad vind om hier uitsluitsel over te geven.”*

Categorieën
Nieuws

Onze visie op de enquête van het intochtcomité

“Why is ending racism a debate?” – Darcy Bourne, 18 jaar oud

Op maandag 29 juni 2020 lanceerde Stichting Intocht Sinterklaas (hierna te noemen ‘SIS’) een enquête om onderzoek te doen naar de mogelijke toekomst van het uiterlijk van zwarte piet.

Categorieën
Nieuws

Brief van de burgermeester

Hierbij de brief die we van de burgermeester ontvingen over het niet in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

Klik hier en lees de brief.

Categorieën
Nieuws

Goed nieuws

Het doet Dordt Inclusief deugd dat er tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2020 de motie ‘Dordrecht, een stad waar je ertoe doet’ is ingediend. De motie – hier in te zien –  verzoekt fracties deel te nemen aan een raadsbrede werkgroep met als thema diversiteit en inclusiviteit in Dordrecht.

Categorieën
Nieuws

Update: De uitnodiging

Dordt Inclusief streeft ernaar zo transparant mogelijk te communiceren met haar sympathisanten en de pers. Daarom zullen er vanaf nu, na iedere concrete verandering, blogs gepubliceerd worden, waarin wij iedereen op de hoogte houden.